Chuyên mục: TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT:
TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT:

  TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT  Chi tiết công việc:- Tham gia công việc vận hành xử lý sự cố, quy hoạch, phát triển Hạ tầng viễn thông - Quản lý đội ngũ kỹ thuật, thực hiện các
Tất cả có 3 kết quả.

0946.560.266